Afspraak makenAFSPRAAK MAKEN

Een afspraak kan worden gemaakt voor
Locatie Amstelveen, Parmentierlaan 72 bg: per email: phc@borstpoli.nl
Locatie Linschoten, Laan van Overvliet 9: 06 51271766
Locatie Rosmalen, Vincent van Goghlaan 1a: 06 51271766

KOSTEN VAN HET ONDERZOEK

Vrouwen die onderzoek naar borstkanker ondersteunen met hun gift kunnen zelf jaarlijks ter controle komen. Het spreekuur en advies op de borstpoli zijn gratis voor leden, die met hun gift onderzoek naar borstkanker mogelijk maken. Aan geïnteresseerde vrouwen wordt een bijdrage gevraagd om de onkosten van eigen onderzoek en verder onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Deze bijdrage kan in de vorm van een gift worden overgemaakt aan de stichting BON te Amstelveen, ABN AMRO rek. nr. IBAN  NL19ABNA0609610686

Echografie Euro 70,00
Cytologie / Tweede mening Euro 70,00

Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden het onderzoek, second opinion of aanvullend onderzoek geheel of gedeeltelijk.Cliënten ontvangen een overzicht van verricht onderzoek voor hun verzekeraar. N.B. Uw gift/bijdrage via bovengenoemde girorekening of tijdens consult.

Borstonderzoek bij vrouwen met borstkanker (Second Opinion).

Bij vrouwen met borstkanker wordt als ondersteunende gift voor advies na uitgebreid onderzoek en second opinion een eigen bijdrage gevraagd. Bij vrouwen die alleen voor controle komen worden tenminste gemaakte onkosten als gift verwacht ter ondersteuning;

 • Uitgebreide tumoranalyse

 • Analyse voorgaande onderzoeken

 • Prognose

 • Advies

  KLACHTENREGELING

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw arts.
  Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
  Borstpoli Nederland hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Indien u ontevreden bent of een suggestie heeft ter verbetering, dan horen wij dit graag. Geef uw klacht door middels een email naar phc@borstpoli.nl

  Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval een aanspraak op schadevergoeding geeft.